Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Saturday Senior Keiko

Kogetsukai 3717 N. Ravenswood Ave., STE. 112, Chicago

NISSHOKU JODO Seitei Jodo (ZNKR) & Shinto Muso-ryu (Jodo, Tanjo, Kusarigama, and Kasumi Shinto-ryu) 7:00 – 9:30 am FUDOSHIN KENKYU KAI Zen Ken Ren (Seitei Iaido) 9:30 – 11:00 am